Altileie Kongsberg DA - Navigering: Ny side - Forside

Konsulent    Utskriftvennlig side

Vi tar på oss diverse konsulentoppdrag.
Eks:
    - Tekniske oppdrag for optikkbransjen
    - Tekniske oppdrag for automasjonsbransjen
    - Utvikling, design og drift av hjemmesider
    - Redaktøroppdrag

Teknisk kompetanse:
Undertegnede har mer enn 24 års erfaring i optikkbransjen (1986 - 2010). Arbeidet bestod hovedsaklig i å utarbeide tekniske løsninger i produksjonsprosessen til tidligere Norges største produsent av brilleglass - Essilor Norge AS på Kongsberg. Jeg har bl.a. bred erfaring med implementering av ABB roboter, og programmering av disse. Jeg har også bred og lang erfaring med bruk av pneumatiske komponenter, bygging av transportbanesystemer, tavle- og skap montering, samt installasjon av Omron PLS-systemer og programmering av disse.
De siste fem årene (2005 - 2010) jobbet jeg som serviceingeniør på synsprøveinstrumenter og maskiner, med utstrakt reisevirksomhet til mange av landets optikere og øyeavdelinger på sykehus. Service og reparasjoner på instrumenter og maskiner var da mitt hovedfelt.

Redaksjonell kompetanse:
I mange år har jeg vært ansvarlig for diverse medier.
Eks:
- Webmaster, SMS resultatservice og redaktør for Bermingrud Motorsport (2003 - 2011):
  
www.bermingrudmotorsport.no

- Redaktør og produsent av klubbavisen til Efteløt Idrettslag (fra 2008):
  
www.eftelot-il.itumkunde.no/sider/tekst.asp?side=10

Og fra 2010/2011:
- Webmaster (utvikling, design og drift) for Inn på tunet gårder:
  
www.nordrehvamb.no
    www.hjarneshagan.no
    www.nordmoen.no
    www.nordreaas.no

- Webmaster (utvikling, design og drift) NMK Kongsberg Bilsport:
  
www.nmk-kongsberg-bilsport.no

- Webmaster (utvikling, design og drift) NMK's Landsfinale Senior 2015:
  
www.landsfinalen2015.no

Kontakt innehaver for priser og ytterligere informasjon:

Kai Henning Ramberg
Mosebekkveien 4                  
 
3618 Skollenborg               

Tlf.: 920 84 440
E-mail:
kai.henning@altileie.no