Altileie Kongsberg DA - Navigering: Ny side - Forside

Inn på Tunet    Utskriftvennlig side

Nordre Hvamb Gård - vi er en Inn på tunet tilbyder:

Det betyr at vi tilrettelegger tilbud rettet mot enkeltmennesker eller grupper av mennesker med spesielle behov. Vi gjør bruk av gårdens resurser i tilretteleggingen, og mange er alternativene til aktiviteter og gjøremål.

Her er link til vår hjemmeside for denne virksomheten: www.nordrehvamb.no

 

For mer informasjon kontakt:

Kai Henning Ramberg
Mosebekkveien 4                  
 
3618 Skollenborg               

Tlf.: 920 84 440
E-mail:
kh-ram@online.no

 

 

 

 

 

 Link til Nordre Hvamb Gård's hjemmeside